ZASADY KONSULTACJI INDYWIDUALNEJ:

 • Konsultacja indywidualna trwa 60 min lub 80 min, jest to ustalane w momencie rezerwacji terminu.
 • W przypadku konsultacji z wykonaniem testu psychologicznego, cena i ilość sesji ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju testu.
 • W wyjątkowych przypadkach możliwe jest przedłużenie sesji (o ile to konieczne ze względu na przebiegający proces konsultacji), a rozliczenie następuje proporcjonalnie do wydłużonego czasu.
 • Wymagane jest uregulowanie płatności na minimum 2 dni przed sesją lub jeśli to nastąpiło później, przesłanie potwierdzenia przelewu. Dane do przelewu oraz adresy kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.
 • Obowiązują zapisy: telefoniczne, mailowe lub osobiste z sesji na sesję.
 • Nie przyjmuje się zapisów od osób trzecich w innych przypadkach niż kiedy rodzic zapisuje osobę niepełnoletnią za jego zgodą.
 • Klient dobrowolnie zgłasza się w celu nawiązania kontaktu terapeutycznego dotyczącego spraw osobistych.
 • Klient podaje dane prawdziwe i w dobrej wierze.
 • Klient nie działa pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.
 • Przed przystąpieniem do pierwszej konsultacji obowiązuje podpisanie i odesłanie elektronicznej (mail, zdjęcie) lub papierowej wersji Oświadczenia Klienta, jako okazanie własnej nieprzymuszonej woli uczestnictwa w konsultacji oraz wyrażenie zgody na operowanie danymi osobowymi zgodnie z wymogami RODO. Podpisane Oświadczenie Klienta obowiązuje na cały okres trwania sesji terapeutycznej lub do 7 dni od dnia zgłoszenia pisemnego wniosku o usunięcie danych osobowych z bazy danych.
 • Za wizytę osoby niepełnoletniej na konsultacji odpowiada rodzic, który jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia Klienta za dziecko.
 • Odpowiedzialność za dopilnowanie terminu konsultacji ponosi klient, automatyczne przypomnienie sms-em o planowanej konsultacji jest traktowane jako grzecznościowe, a nie obowiązkowe.
 • Obowiązuje poinformowanie o odwołaniu konsultacji lub chęci zmiany daty w terminie najpóźniej do 2 dni przed planowaną konsultacją.
 • Odwołanie konsultacji na krócej niż na pełną dobę przed planowanym terminem lub niestawienie się klienta na konsultację skutkuje obowiązkiem pokrycia kosztów umówionej konsultacji.
 • W sytuacji, gdy konsultant odwołuje spotkanie, zapewnia klientowi inny dogodny termin.
 • W terminie konsultacji Klient odpowiada za nawiązanie kontaktu z Konsultantem: wysłanie zaproszenia na Skype, messenger lub inny komunikator medialny uzgodniony podczas zapisu na sesję oraz za nawiązanie połączenia ze swojej strony. Konsultant nie nawiązuje kontaktu z klientem jako pierwszy.
 • Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej, co oznacza dyskrecję w zakresie: nieujawniania danych personalnych klienta, treści sesji terapeutycznych, przekazywania informacji na temat klienta innym osobom, bez wcześniejszej zgody klienta.
 • Klient zobowiązuje się do przestrzegania prawa własności intelektualnej gabinetu psychologicznego, co oznacza, że klient nie będzie wykonywać następujących czynności: nagrywać, ujawniać, cytować i kopiować wypowiedzi, w tym przesyłać dalej całości lub fragmentów wymiany mailowej i rozmów przez Internet oraz rozpowszechniać ich w formie papierowej lub elektronicznej, bez wcześniejszej zgody osoby pomagającej.
 • W wyjątkowych sytuacjach psycholog może być zwolniony z zasady tajemnicy zawodowej. Może to mieć miejsce jedynie wtedy, kiedy w konkretnej sytuacji Sąd z urzędu powoła psychologa jako świadka/biegłego. Poza tym, ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, kiedy terapeuta otrzymuje od klienta informację o obecnym, bezpośrednim zagrożeniu życia i/lub bezpieczeństwa klienta lub innych osób. Psycholog jest zawsze zobowiązany do przestrzegania prawa i kodeksu etycznego i działania w imię ochrony dobra klienta i innych osób.
 • Osiągnięcie pożądanych efektów interwencji terapeutycznej zależy znacząco od stopnia zaangażowania i gotowości klienta do zmiany zachowań i mechanizmów psychicznych. W związku z tym klient ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące swojego życia a rola terapeuty sprowadza się do oferowania różnych technik i narzędzi psychologicznych, które mają na celu ułatwienie klientowi znalezienia pożądanych rozwiązań i wcielanie ich w życie dzięki procesowi wspólnego omawiania i analizowania zgłaszanych trudności.
 • Psycholog rezerwuje prawo do tego, aby na każdym etapie procesu terapeutycznego zasygnalizować potrzebę kontaktu bezpośredniego klienta z innym specjalistą, jeżeli uzna to za wskazane lub konieczne.
 • W sytuacji obiektywnych trudności technicznych w celu nawiązania połączenia internetowego lub jego zerwania w trakcie trwania sesji i niemożności ponownego połączenia w ciągu 15 minut, spotkanie będzie kontynuowane poprzez kanał alternatywny. Kanał preferowany (główny): oraz Kanał alternatywny (rezerwowy) będą ustalane w momencie rezerwacji terminu sesji.
 • Uprzejma prośba o przygotowanie sobie dogodnego miejsca na cały czas trwania konsultacji tak, aby zachować ciszę w rozmowie, prywatność i bezpieczeństwo oraz wygodę.

OŚWIADCZENIE KLIENTA – DO POBRANIA

POBIERZ

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.